Te Pipiwharauroa SupplementTe Pipiwharauroa Supplement

Translated by Barry Olsen.

Notes and Queries.

My translation is at hekupuwhakamarama.blogspot.com.

Editions of the paper are numbered from 1 to 180, including the earliest editions which bore the name He Kupu Whakamarama.

Throughout the paper Aotearoa refers to the North Island and Te Waipounamu to the South Island.

I have frequently translated motu (island) as country.

Long vowels which are very occasionally marked in the original text are rendered by doubling the vowel.

I would appreciate explanations of the meanings of the following words and phrases. I have sometimes given my speculative translations.

TP3      p.2       whakatekau
            P.3       Te Poete

TP5      p.3       he rewhi, he Taro ka tu te piko o te whakairo
            p.5       whakaputake

TP11    p.4       Translation of waiata: Hei konei tonu au …

TP14    p.3       kua pipiri tonu nga turi
                        Ko ketekahu te Wha o Mahuru

TP17    p.8       nga whakararu
            p.9       hauwaitu

TP19    p.7       pakatua (See also 21:8; 24:10; 27:5; 31:6)

TP20    p.7       whakapakepake

TP36    p.1       kinitia mai

TP46    p.9       whakatingatanga
                        wehenga
                        kakari sic
                        hokinga o te awa
                        whakaaea sic

TP47    p.5       kapehu sic
                        te tahae takimauri
                        he tangata makihakiha
            p.6       Houtaketake –one of the crew of Horouta.
                        tuaioo onamata
            p.7       Hukanui – Taupo (Williams)
                        ka hari turuka hukanui
                        auahi ana
            p.10     Na te po i kaore (sic) ki te kainga
                        papahoro

TP48    p.2       pitopito
            p.9       pitopito  ?bespeak p.5  kainga maata
            p.6       kaore e aro ako ake ki nga mahi o te Whakapono
                        patuke
            p.7       rakau Maori, wairakau
            p.8       te paahi  ?boxthorn

TP49    p.3       he hurupititi
                        Whakauoro sic  ?whakahoro
            p.4       he mama parahurahu
            p.9       The Paerata ships.
                        Hoko whenua whakaroa
                        Whaingainga

TP50    p.2       whakaea - ?responded
                        hau - ?energetic
                        waewae - ?tu waewae a haka involving leaping with weapons
                        tuturutanga - ?actual
                        ahitawhito - ?an ancient chant
            p.3       kura wawawa wai - ?feathers scattered on the water
                        Te Tupapaka (a parliamentary committee)
            p.9       29 nga Mahe hunga
            p.11     he tokomaha i whare
                        Horouta Canoe Song and Lament
                        whakatare
                        ito
                        kei o Rotokahu

TP51    p.1       e tu a wairua
            p.4       mahi mana  - ?cultural activities
                        whatiwhati#
                        kikini mai
            p.8       rekareka
            p.11     E, e au i poto
                        anake

TP52    p.5       tupua - ?a passive form of tupu
                        Koia te A me te Nga - ?Alpha and Omega

                        Translations of whakatauki.

            p.11     te hui i tu Rata
            p.12     Ka ruku ki te aro maunga

TP53    p.4       ko te papa o te pereti
                        taumaha - ?reluctance
                        te parikarangaranga - ?echoing cliff  See Tutira p.59
            p.6       kopuhuri  - ?stomach ache
                        tohunga whakahaere  -  ?first-aid people
                        koopiro  -  ?fermented  Ryan
                        waikura -  ?rusty
            p.7       taupapahaketanga
            p.11     Tapuwae noho etc.
                        peke  - ?black nerita
                        There are several queries about this passage.
                        Popoanea
                        JPS vol 6 pp 181-2 A woman, Kowhaikura, found a feather of the moa                                    under the cliff face of Te Toka-kaiaia. The feather became known as Te                           Rau-o-piopio. It was in the hands of the Turanga ribes. It was passed on                                    from Tama-hou to Te Waka who placed it in the hair of the dead Ngai                             Tahu chief, Te Kakari, with whom it was buried. Transactions 12.98;                            25.534; 46.340
TP54    p.2       turi ana taringa - ?we turned a deaf ear
                        Ka ahua whakapiki  -  ?we seemed to be going north.

TP55    p.8       whango turi
            p.10     i tangohia nga nohoanga

TP56    p.5       kua ngaro- te.-haunga-ahi o o kapa
                        hai - ?prow
                        hoka pine  - ?cleat
                        raati  -  ?harpoon
                        po?u  -  ?patu

TP57    p.1       pangapanga  -  ?throw
            p.5       pae-ra-uta
                        piri-rakau - ?greasy pole
            p.6       hu?ukutanga
            p.7       Tapahia
                        whakatoomuri

TP58    p.3       Kawenga
            p.4       ngawari noa
                        ?Native and Maori Land Laws Amendment Act 1902
                        He reo auu
                        Keeke  -  ?keg
                        He karere wai no te moana
            p.6       pakake
                        Te Rata

TP59    p.4       me kai katoa koe i nga tu ahua katoa
                        Ahakoa he iti nei te mea kua uru atu tetahi wahi ki roto
            p.5       Princes of Atene Hinatarani and of Hani Teiti.
                        Rake
            p.6       Ka pahure ake ?ei ?na Wiremu H Paua nana i patu
            p.9       pouru wahine … mehemea e taea e ia kanui te pai ki te kore ano hoki heoi                                ano
            p.10     rongo taketake
            p.11     ka pahoho

TP60    p.3       au-mate
            p.6       te kauri tino rakau a te Atua
                        mo nga rakau tangata tenei awa
            p.10     Engari te ngaringari he kore te kore rawa

TP61    p.2       kua ngaro te ‘k’ i a Ngai Tahu
            p.3       E, e tika hoki, taku mokopuna kai hongihongi
                        whakaruruhau
                        horokapua
            p.6       ponaka

TP62    p.6       ratira  sic  ?rangatira
                        Takototanga
            p.11     pa…ku…a

TP63    p.6       Hete Matehana ?Dr A Mathieson
            p.8       pukupuku
            p.10     hei patu i te Whakapono Karaitiana
                        hei tenei i te Wairua a ingoa kino iho
                        te mutunga o te whai kia te kikokiko mahi
                        kapu

TP64    p.2       kawekawe korero
            p.5       waro
                        Rehia
            p.7       mo etahi kanga

TP65    p.3       purotutanga  ?beauty  See footnote.
                        Ronaki
                        Paeke
            p.4       e wha  ?term of address
                        te Pae o Kahukura
                        a he Taraka tautahi a Wiremu konei
                        ka a kahukaka  (sic)
                        ki whanga
            p.7       parangeeki
                        taupapahaketanga

TP66    p.3       Emiro Orahana
                        Hirimo
            p.5       hua mori
                        te hiora
            p.6       Tahoata
                        katapo
                        toehe
                        wharewhakamoetau

TP67    p.2       i a Hato
            p.5       Winiti
                        he wahine ahu marae mo enei iwi
            p.6       mare whio  ?whistling cough, ?whooping cough
                        to te Maori ahi kauri tonu ra
            p.7       mouhi
                        Ngahina e noho na te pukaikura
                        Te tama a te Waka
                        Translation of Waiata.
            p.8       rawharawhara
            p.11     kopiro turakina

TP68    p.4       taanapu
            p.6       e te tau
            p.9       no te ka hea tenei
                        tamu pi rawa

TP69    p.3       papareti au
            p.8       tahu ora
            p.9       Pareiha tuku
                        pangaia
            p.10     haara

TP70    p.2       takato
            p.3       ma te hunga e mohio ana ki te Reo Ngatihi
                        e titiao (sic) ?titiro nga kupu ngarihi
                        uakanga
            p.6       Poraka
                        paka
                        tinga
                        ina noa nei
                        ko aku ko anga kuru pene H…
                        kainga (sic)
            p.10     he wha tuumuu whakarae

TP71    p.3       oke ai  

TP72    p.5       kaua e waiho kia whitingia e ra, e waenga
                        Whakatumae
                        (E rere ra e te ao)
                        Tauhokai ana ki te tara
                        Ki te uru ra kia tangi au i.  M223 Williams – tauhokai
                        Matua tuturu
                        E reira ana koutou
            p.8       kupu whaaki
            p.10     kia ona mei tona kotiti ke

TP73    p.1       ka kari te haunga
            p.8       toua
            p.10     kakato

TP74    p.7       mare whio
            p.9       i poipoi e tika ai hei whiu mona
                        mo tana manaakitanga
            p.11     aumiri

TP75    p.5       koiwi
            p.11     anuanu

TP76    p.3       Ture nui
            p.7       kati
            p.10     kiripoti
            p.11     Paretini  ?T H A Valentine  Assistant Chief Health Officer

TP77    p.1       kopana
            p.2       tinga
            p.3       Kati he mahi pai ki taua mahi te pera…
                        paitini-hau
            p.8       Manahune
                        Hehaa
                        Kaupapa-haara
                        Takerehaia
                        Tipokoruatito

TP78    p.4       he tino taonga tupatoria
            p.6       General Kera  (Russian)
            p.7       tu te ringa
            p.8       kore kia kotahi
                        tinana tangata nei
                        i ariroa
            p.10     pokapokanga
            I am unhappy with the Te Mahuru item and the Ranfurly Waiata.

TP79    p.1       toto
            p.4       iho tawhiria
                        haere mai kia kite kohiwi kei rongo koe te papa i akina, e kapiti tonu nei

TP 80   p.1       kahore ana kino ona mauahara tana
            p.2       poroporoaki
            p.3       na te ngutu ra i tipara he paepae kau ta te taringa horokapua
            p.8       etahi hekene korekore
                        engari katahi pea ki tenei
            p.10     taru whenua      ?influenza
                        ina kotahi ano tau e a poto i pohehe koe
            p.11     ehara koia tena i te taami nau

TP 81   p.3       korero aihu
                        Kia orere
            p.         karapu
            p.8       Karakia used by Te Whiti?
            p.9       waapu kani rakau  ?saw mill
            p.10     kaua tera kupu au ra
            p.11     hekehi

TP82    p.3       wha
                        Whakamaoa ai i te Ngai
            p.5       te mea i ara
                        a nga mea whakaairo te mea i kitea e ia haunga ano ena
            p.8       porotete           ?protest
                        hakari
                        he aronga kau no aua kupu
            p.9       te ranga

TP83    p.1       ka pahitia te mahi a te taonga i roto i
                        Te Heiwhi pohatu
                        Tokara - ?Stockall
            p.4       he hini  (sic) ?hiri

TP84    p.1       ngakitototia   ?cleared, cultivated
            p.11     oina

TP85    p.3       i kori ai te taha o Utiku

TP86    P.2       me kore e ahukahuka te mau o te tinanatanga he hanga mo te titaha hei tua
            p.3       Taewa
                        e mehemea ai

TP87    p.3       e noho tetau
            p.5       na te puku tohetohe, na te whakaputa matauranga
            p.8       Waiata  - ka hura, ka hura

TP88    p.5       tarapora
                        tokimona
                        Maori tu ma te kanuiraka
                        Riwhereneta oti keta
                        Hoone  ? Horne
            p.6       Linevich’s mataa
            p.8       punga here
            p.9       karu
            p.10     paringa

TP89    p.5       mo te whaiti rawa ake ki te po i mau ana nga korero
                        Tuhangakino

TP90    p.5       mo te 100 koni atu ranei
            p.7       rihanatanga
                        tikanga kararehe   ?bestial behaviour
            p.9       heoi te he he tanga ke na te tangata
            p.10     e heke iho ana ki raro
                        Ka tika piki waha teihana
            p.11     haunga ahi
                        ‘Pakeha ko heras’
                        tiwehe
                        whawhitanga (sic) ?whawahaitanga
TP91    p.1       kohura
                        Hurapa
            p.2       Te Pito  ?place or person
            p.9       kahore he niho

TP92    p.1       Te Komiti Tupakaka
            p.6       tatou  (sic)   ?taotu
                        e 250 i te kino o te hamanga, kaore rawa i mohiotia ko wai ranei
            p.8       kainina turoro
            p.9       tauenuku
            p.10     nga tukunga iho  ?beneficiaries

TP93    p.1       ngakau rahirahi  cf taringa rahirahi  ?easily offended
            p.2       te kupu noa
                        rawewe  (sic)  ?raweke
            p.4       Paati     ?Potts
                        I ki noki ta ku
                        Paori  ?Hon Alfred Baldey  MLC, Otago.
            p.10     ruuwaiwaha a te Maori koni ahi
                        Paaraiwaha
                        Nowhia kake   ?No fear
                        Para-mihi
                        Nga mahi a Kaiarero ratou ko Hapeta Pangu mai hoki a Puroo mai hoki a                     muri

TP94    p.5       a te ori nga ngara
            p.6      marama cake
                        ka tino kaha tetahi a roto
            p.7       te ake rima
                        mauraku
                        hitu       ?diarrhoea  mate tikotiko

TP95    p.1       ka maheno ia te wa
            p.3       he kanaka     ?Melanesian or Pacific Islander
                        I te mea kei runga tonu nga waewae … e kore hoki e tu tika
            p.4       haunga  (sic) ?huunga – eruption
            p.6       o taua iho
                        kaua e remu taimaha
            p.7       i runga i te haua o tona oranga

TP96    p.5       hore rawa he kai o roto
            p.8       no tera tau ka titiro noa iho a e tiro mai nei
                        e tukua titikatia atu ana
            p.9       Te Peneha
            p.11     Ko tana utu mo te whenua kei runga i tona  mate i tona ora ranei

TP97    P.2       hei mahi noa iho
            p.5       homai ki roto ki te ngakau pamamae ai, ka whakapau i te kaha kei kore                                    ana te tupuhi
            p.6       tarewa te ihu
                        Hohee, matua, tangata. Ko Hohee Moeriki.
                        E hika, marangata e ranga mo wheteina.
                        Ka kau ki moana-kauteatea ka ta te hiku o Menemene, tata te hiku o                            Tangarowaiata  momotu e urupoko tangata.
            p.9       hoe
                        ka ai te ture hou

TP98    p.2       Mate kotaha
                        Tatakarua
                        Penei ka mate a ururoa tatou, tena ko te takataka noa iho i Niu Tireni                            maumau (ka mate a tarakihi)
            p.4       kia wai hoko  ?kia whai hoki
            p.10     kia mama te huri haere
            p.11     nga hua o te ture nei he hiahia
                        takapoua

TP99    p.2       tango tikanga
            p.5       he wai kopiro noa iho, he tiko kora noa iho
            p.6       he rekenga korero

TP100  p.2       ka tika ki te kore heoi kaore e riro
                        putoroumu
                        na te momo ka rua
            p.3       nga ai   (whales breath through blowholes)
            p.6       a makere atu hoki
                        whakahaputia
            p.9       hei mau kino pea ma nga matua huhua i muri nei

TP101  p.1       parawhe   ?profited
            p.5       kaikatia            kaika – eager, impatient
            p.9       kei hoko nga Maori kore whenua  perhaps kia ‘so that Maori without land                                 may purchase some.’
            p.10     Maheuheu  - a Ngati Apa chief  JPS 25:150/1
                        kiki pounamu  This is part of He Mata to be found in Grey’s Moteatea                          p.312.
            p.11     ka tawhaowhao te ua

TP102  p.9       ara te kore rawa

TP103  p.4       kia kaua e hohonu rawa

TP104  p.1       nga piira
            p.3       kura e paura
            p.4       kapi  (sic)  ?hapi  - hops
            p.5       wheheme  (sic)

TP105  p.7       ki te ua o te rangi  ?tua
                        tetere                ?teretere  - group
                        te marae o te riri
            p.9       hei mahinga iho

TP106  p.2       kore whakaaro tika
            p.3       ka tarewa katoa te tinana ki te takiwa tarewa tarewa iho ai
            p.5       ki te ngakau i runga kei te takoto te iwi takoto i raro
            p.6       tahe  ?take

TP108  p.         hei te whakangau poaka koe wherewhere ana
            p.3       pihereinga
            p.4       kaimanawa
                        te kaunga i Karewa
            p.5       Hira   ?Hill
                        Kereti   ?Skerrett

TP109  p.2       ki te tau o tona taha
            p.4       wenewene ana

TP110 p.3        Ko te ingoa pai ko te mea kaori ona paanga ki nga kura kei put he kupu                                    amuamu ma etahi.   ?This good name should not be linkied to the schools                              lest some grumble.

TP111  p.4       e iti rawa ana e 25 Tonu
            p.6       me ki penei pea na
            p.7       e kiia ta atu
                        ki te hinga te mahi  ?should the project fail
            p.11     pa whakarere     ?sudden, unexpected

TP112  p.2       takoto noa i te wa patiki
            p.6       paerauta te tino mate
            p.8       i kiia atu ra hoki

TP113  p.5       poti whatangata
                        Whano
            p.6       te hipi moni  ?making money from sheep
            p.7       piikari

TP114  p.5       te haangaitanga o te tangata

TP115  p.6       kai mana, peke, puruata
            p.10     tahuriri, hurihuri, whakahauhau

TP116  p.7       e noho whakatetau mai na
                        poupou taakiikii   ?stripped post
            p.8       Taratara tu kai hau ai te mahanga roa
                        Kia pai i te ua i te rua
                        Kai tae …
            p.10     tona rekeriki i takohi

TP117  p.8       iriiri paatai
                        Eropi
                        kopunui
            p.10     Ko te ahi o nga take

TP118  p.2       poutapu
            p.5       kakapai
            p.6       kaore i a i tamia kau tia  (sic) ?It was not completely smothered.
                        porauru
                        terehi   ?dressed
                        te pore
            p.7       hiaanga

TP119  p.5       whaka te tau
                        haunga ahi       

TP120  p.2       ka rua
            p.8       kura  (sic)  ?kuru – hit
            p.9       Makinihi   ?Maguiness  ?McNee

TP121  p.2       he koia, he koiwi nanakia te waipiro
                        He kaha rawa taku tawhi atu ki te taha
            p.8       reeke
            p.10     a tangata ara ake
                        tana kaiwero pakake
                        Tana apu – tirotiro marire
                        Parangitia
                        Wita

TP122  p.5       aauha
                        a riro pakapaka i a koe ngangangata
                        e rui ana ki tenei kanataraka
            p.10     Whakahangai tonu te noho a Rua ki nga wahi i a ia.
                        na mea

TP123  p.3       whahanga
            p.6       rore-waru
            p.9       awhiwhitanga
                        maara kaaka
                        hei te orange ake ra i te haurangi

TP124  p.5       whakamai hokia
            p.10     mokohi

TP125  p.3       te tikanga o te tangotango o nga ringaringa
            p.5       Riki and Rura    Hauhau angels  JPS 8.23; 11.28
                        te ake   ?axe
                        maunga-a-ringa
                        paapapa
                        wahi tika

TP126  p.1       e panga noa i te anga koura i te kaingaakino
            p.5       aku pariri
            p.6       ka mahiti ia a Tukoro
            p.7       he awatai
                        pa tangata … pa rakau
                        matua i te karapatanga a Tahi
            p.11     puke

TP127  p.2       ngahuru
            p.3       e tara ai
            p.6       tau
                        he tangata noho kino
            p.9       mou te aroha kia iti, maku te aroha kia nui mo taua
                        a rawerawe
            p.10     tiwehe

TP128  p.2       aporiana  ?abortion
                        Keha
            p.3       e kore rawa e hoki iho ki te iti
            p.6       papatokorangi
            p.7       kai a parakurai … ngotongototahi
            p.11     i whakahinomatiorotia ai
                        te ope tau
                        mo taua Pouaru
TP129  p.1       okenga
            p.2       tokomaunga

TP130  p.6       waia
                        Turato

TP131 p.2        tauwiratia
            p.3       kute
            p.4       wekahu
            p.7       kumekumea
                        whakateteka
            p.8       whakakori
                        haunga ahi
            p.9       Ka whakahokia mai ano ki te uranga o tera ki a Uenuku koihe
            p.10     tarakaraka  (sic)  ?tarakaka – fierce
                        kua teke a te Wa
                        Reehia  ‘Haere e Waro ki Ingarangi, ki Reehia ra.

TP32    p.4       ka Apiwaitaharua
                        ki te puke mato
                        ‘te tu a te rakau e tata ana pea i a tatou e kuhu nei i te ngahere, ae tou.’
                        he kaihaukai ae
                        te puku iti  -  Grey Moteatea p.134
            p.10     para   ?borough
                        hinu

TP133  p.7       tangata atu
            p.10     He wahine kaki mohokura

TP135  p.6       arero ngau
            p.10     kaore nei ona taipo  ?which has no side effects

TP136  p.11     whango
                        Tumokemoke Waaka

TP137  p.3       ngahiihii me nga haahaa
            p.10     kuru  ?screw
            p.11     E mahara ana te ngakau mehemea ko ana hoa i whawhai nei kei tenei                            nohoanga i tu enei noa matou ko oku hoa a he aha te aha

TP138  p.3       timangata  (sic)  ?timatanga
                        Tuawha he mea
            p.6       whakamarama  See TP142 p.8 ‘the light’

TP139  p.2       neina
            p.11     ara roa      whakamiere  ?checkmate

TP140  p.2       kikaru
            p.4       pokaka
            p.7       haipoti     raina
            p.8       korero whakamea

TP141  p.7       Tenei ahau te whanaunga papa a te Rito-o-te-rangi.
                        kara   ?plan  ?flag
                        kia hinga i a ia
                        e titoki ana

TP142 p.8        tahitahi
            p.9       kowiri

TP143 p..1       maunga ringa
                        poroaki
            p.8       he pai uhua  (sic) ?ahua

TP144  p.4       puuhore
                        te tau o tona taha
                        he Rongopai
                        he to hunga
            p.5       he rautu
            p.6       ka hurahia te ture
            p.7       mate kahurangi
                        koti werewere
                        he piurara hate te potae
            p.8       tikarakara
                        te hakoikoi
                        kua ara whakatuareha noa iho e au ki tenei mate
            p.9       e mana ana ki nga Hauarete pounamu rongoa
                        Ka mutu iho tenei, ka poi ake tenei ki runga
                        Na te Ngarara (a person – see end of article)
                        Me tika atu koe rakonui ki a te Arewhana e kainga mai ra te hoi …
                        mokai tatakii
                        na wai ra

TP145  p.2       nganga
            p.4       paapapa  (x2)
            p.5       whakakeke
            p.8       kua ururuatia, kua patiotia
                        e kukupa ana
                        ‘Kohurawea’

TP147  p.2       te reinga kaha o tona kaihanga
            p.3       tipinga   ?docking
            p.9       kahu nei tona ngutu
                        ruiroa
            p.11     Haua Pia

TP148  p.3       kua papanga rautia  (sic) cf Williams p.259
                                    panga rua  - twofold layers of fabric
                        hoki noa mai nei, e ka mutu
                        hekene heene   ?second hand
            p.8       kia noho hua ai (sic)  ?noho hu ai  - be at peace
            p.11     he mea atua  ?unusual, strange

TP149  p.2       korotua
                        poharu
            p.4       moaka   ?maoka
            p.10     Minister for ‘nga rawa me nga mahi taonga’.

TP150  p.3       Te Parekura
                        tarewata   ?gallows
                        o te ata mai ra ano   ?for the first time since morning
            p.5       Ereke
            p.11     hinu     ?oil  ?fat

TP151  p.7       tuaahu
            p.8       matemate

TP152  p.2       ‘Ehara he mea maori noaiho, ehara he tohunga maori noa.’

TP153  p.3       ka toru o etahi katoa
            p.4       reti  retireti
            p.6       pututu
            p.7       me ara tou taonga

TP154  p.3       wai Maori
            p.8       maiti  (sic)  ?maitai
            p.9       i kahore  (sic)  = kohore
                        Tiri, Paratira, Ahitiria  ?Chile, Brazil, Austria

TP155 p.          kauhou  (sic)  = kauhoa

TP156 p.2        tamati
            p.9       Aweko
            p.10     taroro  (sic)  ?taarore – secured with a rope
                        tuki
                        matatara  hoatu
                        te puki  (sic)   ?puke  = kaipuke –ship
                        tuhinga a-ringa
                        manataunga tukemata
            p.11     taukuir e te puahau

TP157  p.2       whakaereere  (sic)  ?whakahaereere
            p.3       kia puro te haurangi
                        te koote atu
            p.4       te parikarauna  ?parade ground
            p.5       moha
                        mana tikitiki
            p.6       te whakapa noa atu  ?just to touch upon it
            p.7       te whakaarona

TP158  p.9       mai o tuaki po  ?mai o tua ki po
            p.11     kore

TP159  p.3       waewae takataka, waewae takawhe  (sic)  ?takahee
            p.6       peeke
                        korotua
            p.8       kapumata
            p.9       Arei-kura

TP160  p.6       ma te aitu noa e pa mai
                        Kota
            p.10     me ihu-a-wa
                        ka pau teera
                        whana-ihu-a-waka

TP161  p.1       werawera   ?fresh, uncooked
            p.2       waiongata
            p.4       whakarite   ?re-enact, imitate
            p.11     kai tiki

TP162  p.3       rautete
            p.6       tuangi  (manu tuangi)
                        maangatetere ai
            p.11     iaihi  (sic)  ?inihi – inches

TP163  p.4       to koutou tika
            p.5       tona pu ngutu parera
                        nga pai aruhe
                        tuatua mo Taipuni
                        Ki whano whana haramai te toki haumi e taiki e
            p.6       uta ke
            p.7       kamupene waiata
            p.11     whakapiiti    ?to beat, rival
                        Pooti Pirikore

TP164  p.6       Rukutia te kiato o Tane
                        Rukutia te papa o Tane
                        Rukutia nga tangata.
            p.9       kai kiri

TP165  p.7       kairangatira
                        whakaari
            p.9       tiriwai atu
            p.10     tangaengae kau ki te Tahi Kuri
                        tikitiki

TP166  p.4       te porotaka  ?limit
            p.5       Ka ki ia tera, waiho ra kia ki koe a kaore koe e whai mahi i au, ana to                           moho
            p.10     tae mai ki tona tinana
           
TP167  p.3       ihu  ?safety device
            p.4       nga mea hono    ?extra things
            p.5       “He pupui ano to roto, he pupu ano to waho, whakaruru whakawawe, ko                                 koe ano ko ahau, a te miriniuma.”
            p.10     te nui a 5 putu turu  ?through

TP168  p.1       kaahi
                        Tahua
            p.2       whana-ihu-waka  ?assault
                        tohu      ?sign
                        kawe    ?avenge
            p.3       kapunga-a-moho
                        ‘He whakaharurutanga ihu waka taua, he tununga karae no te Rangotapu.’
            p.7       kia kere ai
                        tiara   ?tail
            p.9       Ahaha, awhia mai ra o kanohi ki te rau o te nooti, e ki te inohi o te Kiingi i                     aue, hei.

TP169  p.5       Hau te kohakoha
                        Rongomaraeroa
            p.7       noho takuta  (sic)  ?takutai
            p.9       ko nga whakaaro kore nei, ko nga apo nei
TP170  p.2       matahitahitia  ?individually

TP171  p.4       patana   ?pattern
                        wai                   ?memories  ?sayings
            p.6       to raua ahua

TP172  p.1       ehara i te mea mo tona
                        pakari  (sic)
            p.3       whakapae
            p.10     ko o raua waka … he Pungapunga.
            p.11     upoko upoko

TP173  p.3       ‘ka tangohia ano e te Kawanatanga 13,000,000 eka i te taha atu ki utua o                                 te whenua mo tenei whenua.’                    
            p.6       he ingoa roku     ?collective
            p.9       Kokana
                        Parena
                        Mataawha Paaha
                        Murena

TP174  p.1       whakaina nga he
            p.7       tawakewake
                        maua  (sic)  ?mauria
                        Tena e ware me pehia nga rangatira. E patu ra i a koe e ware kia tu rawa                                   ake ai koe i te marae hahauria, hahatiea, waiho maaha, haere maaha.
            p.8       poipoi haramai
            p.10     parepare
            p.11     nga whakairo
                        take  ?taxes  ?tasks
                        patina, wai   (see TP171)

TP175  p.1       ‘E tu pa whaia.’
            p.7       kai pooti
            p.4       Kowhatu a Ngatoroirangi whakariri puta noa ki runga hoki tonu atu ki Te                                  Korokoro-o-te-Parato.

TP177  p.2       ‘Apa ano a kia mate atu au ki raro ki nga wawae o taku tamaiti.’

TP178  p.1       ingoa kau  cf. ingo – to desire
            p.2       aahuahua   ?resemble  ?be comparable
            p.5       mai rano a mohoao noa nei
                        whakaunga   ?commitments  ?responsibilities
            p.6       General Kekowha
                                    Ratai
                                    Kauiti
            p.11     perangi ki te haere   ?pirangi

TP179  p.3       he  (sic)  ?hei – necklace
                        John Eke

TP180  p.3       Mehemea pea i te Maori kua kawea noa atu ra ki nga Hohipera pera, tena                                koa i pa ki te Pakeha i waiho noa iho.
            p.4       kurapa
                        Te Makari   ?The Small One  ?who
                        He pukutanga no te kaha matauranga
            p.5       keria te tupe i raro nei
                        te hahawai